Antibiotica

6 artikel(en) met: Antibiotica

Wat zijn prebiotica en probiotica?

Wat zijn prebiotica en probiotica?

De darm van een volwassene bevat ongeveer 100 biljoen bacteriën. Deze darmbacteriën kunnen onderverdeeld worden in nuttige en schadelijke bacteriën. Deze verzameling bacteriën same...

Lees meer

Antibiotica

Antibiotica

Antibiotica zijn medicijnen die worden ingezet bij ernstige infecties veroorzaakt door bacteriën. Ze doden de bacteriën of remmen hun vermenigvuldiging. Er zijn verschil...

Lees meer

Wat is antibioticaresistentie?

Wat is antibioticaresistentie?

Wanneer een bacterie niet meer doodgaat aan een antibioticum wat normaal wel het geval was, spreekt men van antibioticaresistentie. Veel schadelijke bacteriën worden hoe langer hoe...

Lees meer