Antibiotica

6 artikel(en) met: Antibiotica

Wat zijn prebiotica en probiotica?

Wat zijn prebiotica en probiotica?

De darm van een volwassene bevat tussen de vierhonderd en zeshonderd soorten bacteriën met een totaal gewicht van ongeveer anderhalve kilo. Dit wordt de darmflora of microbioom gen...

Lees meer

Antibiotica

Antibiotica

Antibiotica zijn medicijnen die worden ingezet bij ernstige infecties veroorzaakt door bacteriën. Ze doden de bacteriën of remmen hun vermenigvuldiging. Er zijn verschil...

Lees meer

Wat is antibioticaresistentie?

Wat is antibioticaresistentie?

Wanneer een bacterie niet meer doodgaat aan een antibioticum wat normaal wel het geval was, spreekt men van antibioticaresistentie. Veel schadelijke bacteriën worden hoe lange...

Lees meer