Wat is incontinentie?

Wat is incontinentie?

Incontinent zijn betekent dat urine of ontlasting niet opgehouden kan worden. Bij onvrijwillig urineverlies wordt gesproken van urine-incontinentie. Incontinentie voor ontlasting wordt fecale incontinentie genoemd. Er zijn ook mensen die incontinent zijn voor zowel urine als ontlasting; dit heet dubbele incontinentie.

Komt incontinentie vaak voor?

Urine-incontinentie komt voor bij een kwart tot ruim de helft van alle volwassen vrouwen. Bij mannen komt het niet zo vaak voor; een kleine tien procent van alle volwassen mannen heeft er last van. Fecale incontinentie komt minder vaak voor; in een onderzoek onder zelfstandig wonende zestig plussers had zes procent er last van, ongeveer evenveel vrouwen als mannen. Met het stijgen van de leeftijd worden meer mensen incontinent.

"Zeker een kwart van alle volwassen vrouwen heeft last van ongewild urineverlies."

Vormen van urine-incontinentie

Er zijn verschillende vormen van incontinentie die ieder hun eigen oorzaak hebben. Om urine-incontinentie goed te kunnen behandelen is het belangrijk dat bekend is welke vorm van urine-incontinentie iemand heeft. Er wordt onderscheid gemaakt tussen inspanningsincontinentie, aandrangincontinentie en overloopincontinentie.

Inspanningsincontinentie (stressincontinentie)

Veel vrouwen kennen het: urineverlies bij druk op de buik, bijvoorbeeld bij tillen, lachen, niezen of bij haastig bewegen zoals bij sporten. Het komt doordat het afsluitmechanisme van de blaas niet goed werkt. Oorzaken zijn bijvoorbeeld verslapte bekkenbodem- of blaasspieren door een zwangerschap of bevalling of een verzakking van de baarmoeder of blaas. Ook overgewicht heeft extra druk op de blaas tot gevolg. Bij mannen kan soms inspanningsincontinentie ontstaan na een operatie van de prostaat.

Aandrangincontinentie (urge-incontinentie)

Een lastig probleem voor veel ouderen: een plotselinge niet op te houden drang tot plassen. Mensen met aandrangincontinentie moeten soms wel meer dan acht keer per dag naar het toilet. Bij aandrangsincontinentie is de blaas overactief; spieren in de blaaswand trekken onverwacht samen. Behalve door het ouder worden neemt de kans hierop ook toe wanneer u, voor de zekerheid, extra vaak naar het toilet gaat. Uw blaas is dan niet meer gewend om de plas op te houden. Ook angst om ongewild urine te verliezen en steeds onbewust de bekkenbodemspieren aanspannen werkt aandrangincontinentie in de hand.

Overige oorzaken van aandrangsincontinentie zijn: een blaasontsteking, bepaalde medicijnen of een probleem met de aansturing vanuit de hersenen, bijvoorbeeld als gevolg van een herseninfarct.

Overloopincontinentie

Een hinderlijk verschijnsel: de blaas is overvol en loopt druppelsgewijs over, soms zonder dat er aandrang is. De blaas raakt overvol doordat de urine niet goed uit de blaas kan stromen of doordat de spier in de blaaswand niet goed werkt. De eerstgenoemde oorzaak kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld een vergrote prostaat of gezwellen in de eierstokken. Diabetes of bepaalde medicijnen kunnen de functie van de spier in de blaaswand verminderen.

Hulp

Ongeveer de helft van de mensen met incontinentieproblemen zoekt geen professionele hulp. Dit is jammer, want in veel gevallen is het mogelijk het incontinentieprobleem te behandelen. Ga er daarom mee naar uw huisarts. Die kan het beste beoordelen wat er moet gebeuren en u zo nodig doorverwijzen naar een specialist (bijvoorbeeld een fysiotherapeut, gynaecoloog of uroloog) of misschien medicijnen voorschrijven.

Algemene Tips

  • Drink niet minder omdat u anders zo snel moet plassen. U heeft per dag minimaal 1,5 liter vocht nodig.
  • Voorkom huidirritaties door de liezen en huidplooien goed af te drogen en extra op de hygiëne te letten. Er zijn ook speciale huidverzorgingsproducten te koop om huidirritaties door incontinentie te voorkomen. Op Service Apotheek zijn deze verkrijgbaar, net als een breed assortiment incontinentiematerialen.
  • Drink zo min mogelijk alcohol en dranken met cafeïne. Deze geven meer kans op onverwacht urineverlies.

Oefeningen bij inspanningsincontinentie

Door dagelijks oefeningen te doen om de bekkenbodemspieren en de sluitspier van de blaas te trainen, krijgt u geleidelijk weer meer controle over uw blaas. Oefen ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds.

Oefeningen bij aandrangincontinentie

Door blaastraining krijgt u meer controle over het plassen. Hoe meer u oefent en hoe langer u probeert de urine op te houden, hoe groter de kans dat uw klachten verminderen. Probeer als u voelt dat u moet plassen vijf tot tien minuten te wachten. Wanneer dit lukt, kunt u proberen  het plassen iedere dag vijf tot vijftien minuten langer uit te stellen. Het doel is dat u uiteindelijk nog maar één keer in de drie à vier uur naar het toilet moet. Hoe kunt u dit doen?

  • Zet een stoel naast het toilet.
  • Wanneer u voelt dat u moet, gaat u eerst op de stoel zitten. Probeer u te ontspannen. Het uitstellen gaat makkelijker als u zit en niet bang hoeft te zijn dat u het toilet niet haalt.
  • Wordt de aandrang te groot, ga dan op het toilet zitten. Probeer dan weer het plassen uit te stellen en u te ontspannen.
  • Plas tenslotte de hele blaas rustig leeg, zonder persen.