Medicatierol

Medicatierol

Gebruik je 5 of meer verschillende medicijnen naast elkaar? En heb je soms moeite om alles uit elkaar te houden? Of vergeet je wel eens een tablet? Dan is de medicatierol misschien iets voor jou. In deze rol zijn je medicijnen overzichtelijk verpakt per moment van inname.

Medicatierol, baxterrol of medicijnrol

De medicatierol wordt ook wel baxterrol of medicijnrol genoemd. Er zijn meerdere bedrijven die medicijnen op rol maken in opdracht van apotheken, maar de meeste Service Apotheken kiezen voor Dé Medicatierol van Apotheek Voorzorg, vanwege de hoge kwaliteit en goede samenwerking.

Je medicijnen op het juiste moment innemen

Als je veel soorten medicijnen gebruikt, heb je waarschijnlijk veel doosjes in huis. Het is niet gek als je daardoor het overzicht soms kwijtraakt. Maar het is wel belangrijk dat je je medicijnen op het juiste tijdstip én in de juiste dosering inneemt. Dan werken de medicijnen het best en is het risico op bijwerkingen het kleinst.

Hoe werkt een medicatierol?

De rol medicijnen bestaat uit een strip van plastic zakjes. In elk zakje zitten precies de medicijnen die je op dat moment moet innemen. Op het zakje staat de naam van de medicijnen en het innametijdstip gedrukt. Je opent het volgende zakje op het tijdstip dat op het zakje staat. Je hoeft dus niet zelf te onthouden op welk tijdstip je welk middel moet innemen. Ook kan je achteraf controleren of je al je medicijn echt hebt ingenomen. De medicatierol is daarnaast prettig als je hulp krijgt van anderen bij het innemen van je medicijnen, zoals de thuiszorg of een mantelzorger. Ook zij zien op het zakje het juiste innamemoment staan en hoeven niet meer in dossiers op te zoeken hoe het zit met innameschema’s.

"Op het zakje staat de naam van het medicijn en het tijdstip waarop je deze moet innemen."

Veiligheid en controles bij de medicijnen in een rol

Het maken van een medicatierol gaat volgens een strak proces. Je arts schrijft de recepten voor je medicijnen en stuurt deze naar de apotheek. Je apotheker controleert deze recepten en maakt een lijst voor het bedrijf dat de medicijnenrollen klaarmaakt. Na iedere stap in het klaarmaken volgt een controle; zodat jij de juiste medicijnen krijgt. Je apotheek en dit bedrijf werken heel goed samen, bijvoorbeeld met trainingen bij apotheekteams, wijkverpleging en thuiszorgmedewerkers. Hierdoor is de deskundigheid en kwaliteit hoog bij iedereen die met de medicatierol te maken heeft.

Kunnen alle medicijnen in een medicatierol?

Bijna alle medicijnen die langdurig worden gebruikt, kunnen in de medicijnzakjes. Wat niet in de medicijnzakjes kan, wordt los meegeleverd naast de medicatierol. Denk hierbij aan medicijnen die gekoeld bewaard moeten worden of die niet in tabletvorm worden gegeven zoals zalven, drankjes, druppels, injecties en zetpillen. Ook inhalatiemiddelen kunnen niet in de zakjes, omdat deze in de inhalator zitten en dus te groot zijn. Inhalatiecapsules passen wél in de zakjes. Wanneer je gaat starten met de rol nemen we al je medicijnen door en kijken we samen of er naast de rol ook nog losse medicatie nodig is.

Vergoeding en kosten van een medicatierol

Je medicatierol wordt vergoed in de basisverzekering van je zorgverzekeraar. Wel gaat het van je eigen risico af. Je betaalt een vast bedrag per medicatierol, dit zijn de kosten voor het klaarmaken, controleren en uitgeven van je medicijnen. Hierbij maakt het niet uit hoeveel medicijnen je in de rol ontvangt. Krijg je meer of minder medicijnen voorgeschreven? Dan blijft het bedrag voor je medicatierol hetzelfde. Dit is door de overheid bepaald.

Naast de kosten voor de rol, zijn er ook kosten voor de medicijnen die in je medicatierol zitten. Medicijnen die je huisarts of specialist voorschrijft, krijg je meestal vergoed uit de basisverzekering. Deze medicijnen van je eigen risico af. Het kan ook zijn dat je zorgverzekeraar alleen de goedkoopste variant van een medicijn volledig vergoedt of dat je een eigen bijdragen moet betalen bij een medicijn.

Lees hier meer over de vergoeding van medicijnen.

Bewaren van de rol medicijnen

Je bewaart de medicatierol het beste zoals alle andere medicijnen: op een droge plek op kamertemperatuur. Dat betekent onder 25 graden Celsius. Zorg ook dat kinderen of huisdieren er niet bij kunnen. Veel mensen bewaren medicijnen in de badkamer, maar dit is geen geschikte bewaarplek omdat het daar heel vochtig is.

"Veel mensen bewaren medicijnen in de badkamer, maar dit is geen geschikte bewaarplek omdat het daar heel vochtig is."

Medicatierol bij een ziekenhuisopname

Informeer je apotheek als je wordt opgenomen in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld als er een operatie ingepland staat. Zij zetten dan tijdelijk de levering van je medicatierol stop. Je krijgt de medicijnen dan in het ziekenhuis. Word je onverwacht opgenomen? Laat iemand anders dan bellen. Laat het ook weten wanneer je weer thuis verwacht wordt, dan wordt de levering van de rol weer hervat. 

Medicatierol mee op vakantie

De medicatierol kan je ook meenemen op vakantie. Laat minimaal 2 weken van tevoren aan je apotheek weten wanneer je op vakantie gaat. Je apotheek bestelt dan extra rollen die je mee kan nemen. Als je een dagje weggaat kan je de zakjes afscheuren en makkelijk in je tas meenemen. Een medicijndoosje is dus niet nodig.

 Tip: Ga je naar het buitenland en gebruik je zware pijnstillers, slaapmiddelen of medicijnen voor ADHD? Dan heb je misschien een medische verklaring nodig. Vraag deze verklaring minimaal 1 maand van tevoren aan. 

Service Apotheek-app en de medicatierol

Je krijgt geen doosjes meer, dus krijg je ook niet meer automatisch bijsluiters geleverd met de medicijnen. Wel krijg je (als je wilt) bij de start van de rol of een nieuw medicijn een fabrieksbijsluiter of informatiefolder van je medicijnen. Natuurlijk kun je ook altijd een bijsluiter opvragen bij je apotheek. Toch kan het fijn zijn om alle informatie bij de hand te hebben, bijvoorbeeld als je op pad bent. Heb je een tablet of smartphone? Download dan de Service Apotheek-app. In onze app staan foto’s van je medicijnen en vind je alle medicijninformatie.

Voordelen van de medicatierol

  • Gemak: Ga je een dag op pad? Je medicijnen neem je gemakkelijk mee. Scheur de zakjes af voor de momenten dat je van huis bent.
  • Veiligheid: De medicijnen zijn klaargemaakt in de juiste dosering, hierdoor is de kans op een fout bij het innemen kleiner. Ook bij het klaarmaken van de medicatierollen zijn er veel controlemomenten, waardoor er een kleinere kans is op fouten.
  • Zekerheid: Op ieder zakje staat het tijdstip van het innamemoment. Met de medicatierol zie je dus direct of je je medicijnen hebt ingenomen of dat je dat nog moet doen.
  • Eigen regie: De medicijnen zijn in de juiste dosering verpakt, dus je hoeft niets uit te zoeken en houdt zo de regie over je medicijngebruik.