Een te lage bloedsuiker

Een te lage bloedsuiker

Wanneer uw bloedsuikerwaarde te laag is, hebt u een hypo (van hypoglykemie). Hier kunt u lezen hoe u een hypo herkent en geven wij u tips om het evenwicht snel weer te herstellen.

Klachten van een te laag bloedsuiker:

  • hoofdpijn
  • duizeligheid
  • honger
  • gapen
  • zweten
  • beven
  • plotseling wisselend humeur (bijvoorbeeld ineens boos)
  • vermoeidheid
  • coma

Wat te doen bij een te laag bloedsuiker?

Een hypo kunt u makkelijk tegengaan door iets te eten of drinken waar suiker in zit. Bijvoorbeeld tabletten druivensuiker. Zorg er dus voor dat u deze altijd bij u hebt. Test zo mogelijk uw bloedsuiker en herhaal de meting na 15 minuten. Bij een matige hypoglykemie kan glucose het beste in vloeibare vorm worden ingenomen. Wanneer de hypoglykemie voorbij is, kunt u het beste nog wat eten om te voorkomen dat de hypoglykemie snel weer terugkeert. Dit is met name van belang voor patiënten die zichzelf injecteren met een langwerkend insuline.

 

Bij bewusteloosheid kan de hypo worden opgeheven als iemand u glucagon injecteert. Dit is een geneesmiddel wat wordt voorgeschreven door uw arts. Door glucagon toe te dienen kan in korte tijd de bloedsuiker genormaliseerd worden. Direct handelen is hierbij van groot belang; waarschuw daarna de arts. Indien er geen glucagon aanwezig is, moet zo snel mogelijk 112 worden gebeld.

"Zorg dat u altijd snelwerkende suikers bij u hebt. Hiermee kunt u een hypo makkelijk tegengaan."

De gevolgen van een te laag bloedsuiker

Het is geen ramp wanneer u een enkele keer een hypo of een hyper krijgt. Gebeurt het vaker? Dan heeft u misschien een andere behandeling nodig. Hiervoor kunt u overleggen met uw arts of diabetesverpleegkundige. Ernstige hypo's zijn met name niet goed voor jonge kinderen.