Incontinentie door medicijnen

Incontinentie door medicijnen

De meeste mensen weten niet dat sommige medicijnen de oorzaak kunnen zijn van incontinentie. Om welke medicijnen het gaat, leest u in dit artikel.

De volgende geneesmiddelen kunnen aandrangincontinentie als bijwerking hebben:

 • antiparkinsonmiddelen
 • antipsychotica
 • diuretica, met name de sterk vochtafdrijvende lisdiuretica vullen de blaas zeer snel met een verhoogde druk en aandrang tot gevolg.
 • lithium
 • slaap- en kalmeringsmiddelen

De volgende geneesmiddelen kunnen inspanningsincontinentie als bijwerking hebben:

 • ACE-remmers (bepaalde groep bloeddrukverlagers) kunnen prikkelhoest als bijwerking geven. Door het hoesten wordt de druk op de blaas verhoogd.
 • Alfa-receptorblokkers (prazosine en doxazosine, worden gebruikt bij een vergrote prostaat), geven een verbetering van de urine-uitstroom.

De volgende geneesmiddelen kunnen overloopincontinentie als bijwerking hebben:

 • anticholinergica, middelen die de neurotransmitter acetylcholine remmen, kunnen urineretentie als bijwerking geven wat overloopincontinentie als gevolg kan hebben.
 • calciumantagonisten (bepaalde groep bloeddrukverlagers)
 • spasmolytica (worden gebruikt bij prikkelbare darm syndroom)
 • tricyclische antidepressiva
"Wanneer u uw geneesmiddel verdenkt als oorzaak van uw incontinentie, neem dan contact op met uw huisarts. Wellicht is het mogelijk het geneesmiddel te vervangen of de dosering te verlagen."
;