Bewaart u uw medicijnen op de juiste manier?

Bewaart u uw medicijnen op de juiste manier?

Het is belangrijk dat u medicijnen op de juiste manier bewaart. Te warm bewaren bijvoorbeeld kan de werking beïnvloeden. U kunt hierdoor (meer) klachten ervaren. In dit artikel leest u tips over het op de juiste manier bewaren van uw medicatie.

Bewaaradvies: kamertemperatuur of in de koelkast

Op het etiket van uw medicatie staat of u uw medicijnen op kamertemperatuur of in de koelkast moet bewaren. Als er geen bewaaradvies op het etiket staat, kunt u uitgaan van bewaren bij kamertemperatuur (onder de 25°C). Dat advies geldt voor de meeste medicijnen. Twijfelt u hierover? Vraag het na bij uw Service Apotheek.

Bewaren bij kamertemperatuur

Bewaar uw medicijnen in de originele verpakking, op een droge plek en buiten het bereik van kinderen of huisdieren. Denk aan een medicijnkastje in de keuken of de slaapkamer. De badkamer, de vensterbank of in de buurt van een verwarming zijn geen goede plekken. Daar is het te vochtig en/of te warm.

Bewaren in de koelkast

Plaats medicijnen die in de koelkast horen in het midden van de koelkast.

Bewaar ze niet:

  • in de deur van de koelkast, daar is het minder koud;
  • tegen de achterwand van de koelkast, dan kunnen ze nat worden van de condens of bevriezen. 

Hoe lang kunt u een medicijn bewaren?

De houdbaarheid van een medicijn hangt af van de medicijnsoort. Op de verpakking staat een uiterste gebruiksdatum en/of een maximale bewaartermijn na aanbreken. Meestal is deze te herkennen aan de letters Exp

Uiterste gebruiksdatum

De uiterste gebruiksdatum geldt voor een onaangebroken verpakking. Bijvoorbeeld tabletten in strips zijn tot deze uiterste gebruiksdatum te gebruiken, mits ze goed zijn bewaard.

Maximale bewaartermijn na aanbreken

Bij de maximale bewaartermijn na aanbreken zijn de medicijnen na opening beperkt houdbaar. De aangebroken verpakking kunt u gebruiken binnen de maximale bewaartermijn, mits ze goed zijn bewaard.

Een voorbeeld van een medicijn met een maximale bewaartermijn na aanbreken zijn oogdruppels. Dit product is na aanbreken meestal nog maar een maand te gebruiken.

"Gebruik nooit medicijnen na de uiterste gebruiksdatum of bewaartermijn"

Medicijnresten? Lever ze in!

Het is belangrijk om eens in de zoveel tijd uw medicijnkastje na te lopen. Zijn er producten die voorbij de gebruiksdatum zijn of die langer open zijn dan de bewaartermijn? Ruim deze op! Lever de medicijnen in bij uw apotheek of een inzamelpunt van de gemeente. Dan worden ze verantwoord en veilig vernietigd. 

Wat u nooit moet doen

  • Geef nooit (persoonlijke) medicijnen die u niet meer nodig heeft door aan iemand anders. Dat kan gevaarlijk zijn voor die persoon.
  • Spoel medicijnen nooit door de gootsteen of de wc. Dat is slecht voor het milieu en beïnvloed ons drinkwater. 


Meer weten over het effect van medicijnen op het milieu en ons drinkwater? Klik hier.